Kariston Säätiö lyhyesti

Kariston säätiö on Arvi A. Kariston vuonna 1947 perustama Säätiö.

Säätiön tarkoituksena on:

1) Edistää ja tukea alkuperäistä suomenkielistä kirjallisuutta.

2) Kannattaa ja tukea sellaista koti- ja ulkomaisen arvokirjallisuuden saattamista suomenkielelle, joka muuten kannattamattomana ei voisi tulla julkaistuksi sekä

3) Tukea ja avustaa kansanvalistustyötä ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm.:

  1.  Jakamalla suomenkielisille kirjailijoille apurahoja ja palkintoja;
  2.  Palkitsemalla muuten kannattamattomia koti- ja ulkomaisten arvoteosten suomentajia ja kirjoittajia;
  3.  Saattamalla suomenkielelle ulkomaista eri alojen käsittelevää erityisesti ammatti- ja tietokirjallisuutta;
  4.  Jakamalla ilmaiseksi hyvää kirjallisuutta lastenkoteihin, kouluihin, sairaaloihin y.m. tämäntapaisiin laitoksiin sekä syrjäseutujen kirjastoihin sekä
  5. Myöntämällä lainoja ja avustuksia henkilöille, jotka toiminnallaan ovat edistäneet tai edistävät tieteellistä tai taiteellista työtä taikka kotimaista elinkeinoelämää ja jotka sairaus- tai muista syistä ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen asemaan.

Kommentit pois päältä artikkelissa Kariston Säätiö lyhyesti

Kategoria(t): Yleinen